25 kwietnia – 17.00 godzina otwarta dla klas III, wywiadówka dla klas I-II, zapraszamy.