5 specjalizacji w zawodzie psychologa
27 wrz 2022

5 specjalizacji w zawodzie psychologa

Post by Serwis S.A.

W zawodzie psychologa wyróżnia się 5 specjalizacji:

Sprawdź: Psychotesty Bydgoszcz

  1. Psycholog kliniczny. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń u dzieci i dorosłych oraz ich terapią; diagnozuje rozwój umysłowy, społeczny, emocjonalny oraz zaburzenia osobowości; ściśle współpracuje z psychiatrami w zakresie leczenia nerwic i chorób psychicznych.
  2. Psycholog społeczny. Bada, jak inni ludzie oraz wydarzenia społeczne wpływają na zachowania i przekonania człowieka, zajmuje się problematyką kształtowania i zmian postaw, relacjami międzyludzkimi, sposobami rozwiązywania konfliktów; często współpracuje z socjologami
  3. Psycholog wychowawczy. Diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, zaburzeń mowy, pisania i czytania; bada gotowość do podjęcia nauki szkolnej, prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce; wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego czy w specjalistycznej placówce; może się także zajmować problematyką przestępczości nieletnich
  4. Psycholog pracy. Analizuje zagadnienia związane z przystosowaniem człowieka do pracy, wyborem zawodu, możliwością przekwalifikowania się; bada zdolność do wykonywania zawodu; zajmuje się także badaniem optymalnego przystosowania stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych pracowników, szkoli kadry kierownicze, zajmuje się tematyką zarządzania kadrami, organizacji pracy w przedsiębiorstwie, zagadnieniami reklamy i marketingu
  5. Psychoterapeuta. Pomaga osobom z różnego rodzaju problemami i zaburzeniami w ich zniwelowaniu lub zmniejszeniu; wspólnie z klientem analizuje przyczyny zaburzeń, pomaga mu w poznaniu i zrozumieniu jego zachowań, dzięki psychoterapii klient ma poznać sposoby unikania, rozwiązywania i kontrolowania swoich problemów.
Tags:

0 Comments

Leave a Comment