Czy tłumacz przysięgły to praca dla mnie?
18 sty 2021

Czy tłumacz przysięgły to praca dla mnie?

Post by Redaktor

Tłumacz przysięgły to praca ciesząca się zasłużonym prestiżem. Przekłada on przecież teksty, wymagające szczególnej staranności i rzetelności. Nic dziwnego więc, że aby wykonywać ten zawód, trzeba spełnić szereg trudnych warunków.

Jeśli zastanawiasz się, czy zawód tłumacza przysięgłego jest dla Ciebie, przeczytaj ten tekst!

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły przekłada zlecone mu przez klientów dokumenty zarówno z języka obcego, w którym się specjalizuje, na język polski, jak i odwrotnie. Tłumaczenie musi być jak najwierniejsze, a każdy odpis autoryzowany.

Cechy dobrego tłumacza przysięgłego

  • Osoba stale poszerzająca swoją wiedzę i słownictwo;
  • Zdolny do maksymalnej koncentracji na zadaniu;
  • Ważne dla niego są precyzja i odpowiedzialność;
  • Potrafi dochować tajemnicy (ma przecież dostęp do poufnych informacji).

Jakich uprawnień będę potrzebował?

Zawód tłumacza przysięgłego został w 2015 r. zderegulowany. Wciąż jednak należy spełnić pewne określone w ustawie wymagania, aby zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Są to:

  • Obywatelstwo polskie, innego kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych;
  • Znajomość języka polskiego;
  • Niekaralność;
  • Ukończenie studiów wyższych;
  • Zdanie egzaminu państwowego.

Tłumacz przysięgły – gdzie zapisać się na egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego?

W obecnej chwili na egzamin można zapisać się jedynie w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Zgłoszenie można złożyć osobiście lub korespondencyjnie. Przejdź na stronę Ministerstwa, aby dowiedzieć się więcej!

0 Comments

Leave a Comment