Jak odzyskać VAT od niezapłaconej faktury
27 mar 2019

Jak odzyskać VAT od niezapłaconej faktury

Post by Redaktor

Zadowolenie z powodu pozyskania nowego klienta znika w momencie przekroczenia przez niego terminu płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Nieuczciwych firm, niestety, jest coraz więcej, a nie wszystkie trafiają do Krajowego Rejestru Długów. Według danych Euler Hermes, spółki zajmującej się ubezpieczaniem należności przedsiębiorstw, od początku 2012 roku upadło już ok. 800 firm. Wiele z nich zostawiło po sobie spore długi. Trzeba jednak pamiętać, że większość nierzetelnych kontrahentów mimo nieopłaconych faktur w najlepsze działa dalej.

Dzięki zapisom ustawy o podatku od towarów i usług (art. 893. ust. 1) wierzyciel może odzyskać podatek VAT od nieuregulowanej faktury. Droga postępowania w tym przypadku nie jest trudna, aczkolwiek należy przestrzegać terminów i procedur. Oto kilka z nich:

• odbiorcą naszego towaru lub świadczonej usługi był podatnik VAT, który nie znajdował się w trakcie likwidacji lub postępowania upadłościowego;

• odprowadziliśmy do urzędu skarbowego należny podatek VAT od wystawionej faktury;

• wierzytelność nie została zbyta, na przykład firmie windykacyjnej;

• minęło co najmniej sześć miesięcy od terminu płatności faktury, ale nie więcej niż dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona;

• poinformowaliśmy dłużnika listownie (warunek konieczny: musimy mieć potwierdzenie odbioru, nie liczy się domniemane odebranie), że w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 14 dni od otrzymania pisma odliczymy sobie wartość podatku w naszej kolejnej deklaracji VAT; tym samym dłużnik musi dokonać korekty deklaracji VAT, w której uwzględnił zwrot podatku z niezapłaconej faktury;

• w momencie realizowania procedury odzyskiwania wartości podatku VAT dłużnik i wierzyciel są czynnymi podatnikami VAT (tę informację uzyskamy od urzędu skarbowego, wysyłając pisemnie zwykłe zapytanie z wyjaśnieniem, w jakim celu potrzebujemy tej informacji).

Może się okazać, że sama korespondencja do dłużnika, w której przypomnimy się o zaległej płatności, wpłynie na niego mobilizująco. Czym innym jest zaległość wobec innego podmiotu, a wobec urzędu skarbowego. Władza tego ostatniego sięga o wiele dalej, a przecież nikt nie lubi niezapowiedzianych kontroli. Kontrolerzy US robią często o wiele większe wraże napakowanych windykator

Warto również zapisać kalendarzu numer telefonu do Krajowej Informacji Podatkowej. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 pod numerami 801 055 055 i (22) 330 03 30, po 5-15 minutach oczekiwania na połączenie, uzyskamy wszystkie informacje dotyczące płatności podatku VAT, PIT, CIT. Jest to przydatny kontakt, dzięki któremu bez konieczności wychodzenia z domu oraz płacenia za doradztwo firmy księgowej możemy dowiedzieć się, jak rozwiązać problem podatkowy naszego przedsiębiorstwa.

Daniel Wilk

0 Comments

Leave a Comment