Zawory bezpieczeństwa w instalacji centralnego ogrzewania
6 paź 2020

Zawory bezpieczeństwa w instalacji centralnego ogrzewania

Post by Redaktor

Instalacje centralnego ogrzewania dzielą się na kilka rodzajów. Niektóre z nich pracują z podwyższonymi ciśnieniami, dlatego wymagają stosowania odpowiedniego rodzaju armatury zabezpieczającej. W tym celu używa się między innymi zaworów bezpieczeństwa. W dzisiejszym poradniku dowiemy się na jakiej zasadzie te urządzenia działają.

Sposób działania

By zrozumieć w jaki sposób zawór bezpieczeństwa funkcjonuje, trzeba poznać jego elementy składowe. W stalowym bądź mosiężnym korpusie znajduje się sprężyna, której siła jest dobrana tak, by zawór otwierał się po przekroczeniu konkretnego ciśnienia cieczy. Napiera ona na bezpośrednio talerzyk, który znajduje się na końcu owej sprężyny, ściskając ją. W pewnym momencie talerzyk znajduje się na tyle wysoko, że odsłania wylot cieczy (otwór upustowy), wydrążony w korpusie zaworu. Następuje wtedy upuszczenie nadmiaru ciśnienia i wypływ cieczy z instalacji. Gdy wartość spadnie, sprężyna znów może się rozprężyć, popychając talerzyk w dół. Następuje wtedy zasłonięcie otworu upustowego i powrót zaworu do normalnego trybu pracy.

Miejsce montażu

By zawór bezpieczeństwa działał w instalacji centralnego ogrzewania poprawnie, musi być zamontowany w odpowiednim miejscu. Należy zrobić to możliwie jak najbliżej kotła, a jeśli istnieje taka możliwość – na samym kotle. Większość pieców posiada specjalny króciec, przeznaczony właśnie do tego celu. Dzięki temu zadziałanie będzie najszybsze, w razie gdyby ustał obieg wody w instalacji i ta zaczęła się gotować. Zdarzenie takie byłoby wyjątkowo groźne w instalacji typu zamkniętego, gdzie nie ma możliwości ucieczki pary przez naczynie wyrównawcze. Bez zaworu bezpieczeństwa nastąpiłby taki wzrost ciśnienia, że kocioł zostałby rozerwany z ogromną siłą, stwarzając ogromne zagrożenie dla ludzi, a także samej konstrukcji budynku.

Typowy zawór bezpieczeństwa upuszcza nadmiar cieczy bezpośrednio do otoczenia. Znajduje się w nim specjalny nagwintowany króciec, do którego należy przykręcić rurkę, którą gorąca woda lub/i para będzie mogła swobodnie odpłynąć do kanalizacji lub w inne bezpieczne miejsce. Nigdy nie należy pomijać powyższego kroku i pozostawiać otworu upustowego bez żadnego wyprowadzenia. Inaczej podczas zadziałania zaworu mogłoby dojść do poparzenia osoby, która będzie znajdować się w pobliżu miejsca jego instalacji.

0 Comments

Leave a Comment