Kształcenie w zakresie Medycyny pracy
27 wrz 2022

Kształcenie w zakresie Medycyny pracy

Post by Serwis S.A.

EWOLUCJA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

Sprawdź też: Medycyna pracy Bydgoszcz
Ewolucja to stopniowy rozwój i zmiana przebiegająca od form prostych, mniej skomplikowanych, do form bardziej złożonych lub doskonalszych. Można określić ją również jako ciągły postęp, osiąganie coraz wyższych faz rozwoju różnych dziedzin życia społecznego.

Stopniowe przechodzenie od medycyny pracy pojmowanej jako kliniczno-higieniczna specjalność medyczna (lekarska) do wszechstronnej, wielodyscyplinarnej ochrony zdrowia pracujących jest właśnie tak zdefiniowanym procesem ewolucyjnym. Ta zmiana ogólnej perspektywy, dokonująca się w skali europejskiej, znajduje swoje odzwierciedlenie również w bardziej szczegółowej dziedzinie kształcenia specjalistycznego, czego wyrazem są podejmowane od jakiegoś czasu działania mające na celu stworzenie nowego, wspólnego dla Unii Europejskiej i wzorcowego dla innych krajów systemu kształcenia lekarzy — specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej nad pracującymi.

W skali naszego kraju, a ściślej mówiąc polskiego systemu kształcenia specjalistów w dziedzinie medycyny pracy, taka ewolucja również się dokonuje. Obowiązujący do 1999 r. tryb i program podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego lekarzy medycyny pracy uległ pewnej modyfikacji w 2000 r., a w 2003 r. został poddany kolejnej korekcie. Można powiedzieć ogólnie, że owe korekty i modyfikacje przybliżają nieco rozwiązania programowe obowiązujące w naszym kraju do tendencji i rozwiązań istniejących obecnie w Unii Europejskiej.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment